Διαβούλευση

old

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προβαίνει στη 2η δημόσια διαβούλευση προς κάθε ενδιαφερόμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ» CPV: 33172000-6. ΑΡ.ΔΙΑΒ:23DIAB000025992. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προβαίνει στη 2η δημόσια διαβούλευση προς κάθε ενδιαφερόμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ» CPV: 33172000-6. ΑΡ.ΔΙΑΒ:23DIAB000025992.

Λήξη 1ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ» CPV: 44112200-0 με κωδικό 22DIAB000025833 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Λήξη 1ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ» CPV: 44112200-0 με κωδικό 22DIAB000025833 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.

Λήξη 2ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ» CPV: 24931250-6 με κωδικό 23DIAB000025750 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Λήξη 2ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ» CPV: 24931250-6 με κωδικό 23DIAB000025750 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προβαίνει στη 1η δημόσια διαβούλευση προς κάθε ενδιαφερόμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ» CPV:44112200-0. ΑΡ.ΔΙΑΒ:23DIAB000025833 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προβαίνει στη 1η δημόσια διαβούλευση προς κάθε ενδιαφερόμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ» CPV:44112200-0. ΑΡ.ΔΙΑΒ:23DIAB000025833

Λήξη 1ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ» CPV: 33172000-6 με κωδικό 23DIAB000025742 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Λήξη 1ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ» CPV: 33172000-6 με κωδικό 23DIAB000025742 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο