ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 11/2024 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»(33162000-3), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 120.609,116€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 11/2024 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»(33162000-3), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 120.609,116€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 02-02-2024 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 02-02-2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 9/2024 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ – ΑΝΑΝΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΘ», CPV:33170000-2, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 245.459,916€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 9/2024 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ – ΑΝΑΝΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΘ», CPV:33170000-2, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 245.459,916€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΠΡΟΣ

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Κ.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Γ.Ν.Α.
  2. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟ ΦΟΛΙΔΗ Γ.Ν.Α.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΛΑΜΠΡΟΣ  ΜΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Με την παρούσα επιστολή νοιώθω την ανάγκη αλλά και την υποχρέωση να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες, την ευγνωμοσύνη και τα συγχαρητήρια μου. Στον διευθυντή της χειρουργικής κύριο Κωνσταντίνο Παπαμιχαήλ, για την ιατρική διάγνωση που μου έκανε, την χειρουργική επέμβαση, την θεραπεία και την όλη διαχείριση κατά την παραμονή μου στο νοσοκομείο. Από την εισαγωγή μου 20/9/2023 έως την εξαγωγή μου 26/9/2023.

Στον διευθυντή της καρδιολογικής κύριο Βαλέριο Φολίδη για την μέχρι τώρα πετυχημένη ιατρική υποστήριξη στην μητέρα μου.

Η επιστημονική τους κατάρτιση, ο ζήλος, η ευγένεια, το χαμόγελο και κυρίως η ανθρωπιά τους και το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για τους ασθενείς, αποτελούν ένα φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση για τους υπολοίπους νέους ειδικευόμενους γιατρούς που βρίσκονται δίπλα τους.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες, αξίζουν επίσης στο νοσηλευτικό προσωπικό της χειρουργικής. Όπου παρά την έλλειψη προσωπικού και το αυξημένο φόρτο εργασίας, το ενδιαφέρον οι υπηρεσίες και η προσφορά τους είναι άριστες.

 

ΔΗΜΑΡΙΟ-ΑΡΤΑΣ 25/1/2024

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 26-01-2024 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 26-01-2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο