Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) για την προμήθεια «ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ ΜΕ ΓΑΖΑ» (CPV:33141112-8) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού: 17.242,67€ συμπερ. ΦΠΑ

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) για την προμήθεια «ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ ΜΕ ΓΑΖΑ» (CPV:33141112-8) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού: 17.242,67€ συμπερ. ΦΠΑ

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) για την προμήθεια «ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ ΜΕ ΓΑΖΑ» (CPV:33141112-8) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού: 17.242,67€ συμπερ. ΦΠΑ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσατσαρώνη Μαρία

All stories by:Τσατσαρώνη Μαρία
Μετάβαση στο περιεχόμενο