Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δυο (2) ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών ή ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δυο (2) ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών ή ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας για την κάλυψη των αναγκών του και για την εύρυθμη λειτουργία του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δυο (2) ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών ή ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, υπό καθεστώς έκδοσης από αυτόν δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Οι μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται σε 1.254,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, των ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών κρατήσεων, για την πρόσληψη εργαζομένου κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων με ειδικότητα Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων και σε 1.460,37ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, των ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών κρατήσεων για την πρόσληψη  εργαζομένου κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Βιοϊατρικών Επιστημών με ειδικότητα Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και η εργασία που θα παρέχει είναι σύμφωνα με τις ανάγκες και το πρόγραμμα του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Νοσοκομείου.

Δείτε το συνημμένο έγγραφο Prosklhsh_Ekdilosis_Endiaferontos

Συνημμένα αρχεία

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 17-03-2023 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 17-03-2023

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προβαίνει στη 1η δημόσια διαβούλευση προς κάθε ενδιαφερόμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ» (CPV:33141310-6) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ME AΡ.ΔΙΑΒ:23DIAB000026021. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προβαίνει στη 1η δημόσια διαβούλευση προς κάθε ενδιαφερόμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ» (CPV:33141310-6) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ME AΡ.ΔΙΑΒ:23DIAB000026021.

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 10-03-2023 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 10-03-2023

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προβαίνει στη 2η δημόσια διαβούλευση προς κάθε ενδιαφερόμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ» CPV:44112200-0 . ΑΡ.ΔΙΑΒ: 23DIAB000025991. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προβαίνει στη 2η δημόσια διαβούλευση προς κάθε ενδιαφερόμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ» CPV:44112200-0 . ΑΡ.ΔΙΑΒ: 23DIAB000025991.

Μετάβαση στο περιεχόμενο