• 16 Φεβρουαρίου, 2015

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ .Σ. /13 /2015 & ΜΕ ΑΔΑ: 6ΕΓΛ4690ΒΒ-1Χ1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΕΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ., ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ).

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ .Σ. /13 /2015 & ΜΕ ΑΔΑ: 6ΕΓΛ4690ΒΒ-1Χ1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΕΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ., ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ).

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ .Σ. /13 /2015 & ΜΕ ΑΔΑ: 6ΕΓΛ4690ΒΒ-1Χ1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΕΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ., ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ). 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο