ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ .Σ. /13 /2015 & ΜΕ ΑΔΑ: 6ΕΓΛ4690ΒΒ-1Χ1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΕΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ., ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ).

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ .Σ. /13 /2015 & ΜΕ ΑΔΑ: 6ΕΓΛ4690ΒΒ-1Χ1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΕΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ., ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ).

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ .Σ. /13 /2015 & ΜΕ ΑΔΑ: 6ΕΓΛ4690ΒΒ-1Χ1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΕΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ., ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ). 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο