ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (PACS) ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ./90/2013

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (PACS) ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ./90/2013

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (PACS) ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ./90/2013 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Μπόκος Γιώργος

All stories by:Μπόκος Γιώργος
Μετάβαση στο περιεχόμενο