• 25 Φεβρουαρίου, 2014

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Κ. ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ./84/2013

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Κ. ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ./84/2013

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Κ. ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ./84/2013 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο