• 10 Απριλίου, 2012

Διεκρινήσεις απί της Διακήρυξης με αριθμ.ΔΣ30/2012 Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Καθαριότητας

Διεκρινήσεις απί της Διακήρυξης με αριθμ.ΔΣ30/2012 Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Καθαριότητας

Διεκρινήσεις απί της Διακήρυξης με αριθμ.ΔΣ30/2012 Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Καθαριότητας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης του Ανοικτού διαγωνισμού με αριθμ. ΔΣ/30/2012 για την Ανάδειξη Αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας.

Διευκρίνηση ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο