• 18 Μαΐου, 2012

Διευκρίνηση της Δ.Σ./52/2012 για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Βιοχημικών Εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

Διευκρίνηση της Δ.Σ./52/2012 για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Βιοχημικών Εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

Διευκρίνηση της Δ.Σ./52/2012 για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Βιοχημικών Εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Διευκρινήσεις του δημόσιου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Βιοχημικών Εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού με αριθμ. Διακήρυξης Δ. Σ. /52/2012>>, σε εφαρμογή του από 16-05-2012 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του ανωτέρω διαγωνισμού.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔ. με αριθ. Δ.Σ.52 ΤΟΥ 2012

Μετάβαση στο περιεχόμενο