• 17 Μαΐου, 2012

Διευκρινήσεις του δημόσιου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Χειρουργείου με αριθμ. Διακήρυξης ΔΣ.50/2012

Διευκρινήσεις του δημόσιου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Χειρουργείου με αριθμ. Διακήρυξης ΔΣ.50/2012

Διευκρινήσεις του δημόσιου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Χειρουργείου με αριθμ. Διακήρυξης ΔΣ.50/2012 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Διευκρινήσεις του δημόσιου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Χειρουργείου με αριθμ. Διακήρυξης Δ. Σ. /50/2012>>, σε εφαρμογή της αριθμ. 16/10-05-2012 θέμα 6απόφασης του Δ. Σ. του Νοσοκομείου μας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΝΑΛΩΣ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ. με αριθ. Δ.Σ.50 ΤΟΥ 2012

Μετάβαση στο περιεχόμενο