• 22 Μαΐου, 2012

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΣ 107/2012

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΣ 107/2012

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΣ 107/2012 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. / 107/ 2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια Τροφίμων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή & ποσοστό έκπτωσης κατά περίπτωση.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΡΟΦΙΜΑ – Χ.Τ. – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο