• 9 Μαΐου, 2012

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 144 ΤΗΣ ΔΣ74/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 144 ΤΗΣ ΔΣ74/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 144 ΤΗΣ ΔΣ74/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Διευκρινήσεις για το είδος με α/α 144 (Λεπίδες κατάλληλες για τομές κρυοστάτη (για ταχείες βιοψίες) και για την κοπή τομών παραφίνης σε μικροτόμο) στο διαγωνισμό για την προμήθεια Αναλώσιμο Υλικό Εργαστηρίων Πλήν Αντιδραστηρίων με αριθμ. Διακήρυξης Δ. Σ. /74/2012

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Διακ. 74 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤ. ΠΛΗΝ ΑΝΤΙΔ. ΕΙΔΟΣ 144

Μετάβαση στο περιεχόμενο