• 30 Νοεμβρίου, 2012

ΔΣ210

ΔΣ210

ΔΣ210 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Πρόχειρος Ανοικτός Διαγωνισμός ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στους χώρους του Γ.Ν. Άρτας, ΕΠΑ. Σ. Βοηθών Νοσηλευτών & ΚΕ. Φ. Ι. ΑΠ Άρτας, για ενάμιση μήνα (1 & 1/2) Μήνες. Προϋπολογισθείσης δαπάνης : 73.800,00 € Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ΚΩΔ.CPV:90910000-9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ Αναδόχου ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο