ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 με Α.Δ.Α. Β4ΣΨΘ-Ν6Ω για τις Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 με Α.Δ.Α. Β4ΣΨΘ-Ν6Ω για τις Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 με Α.Δ.Α. Β4ΣΨΘ-Ν6Ω για τις Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Η Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 με Α.Δ.Α. Β4ΣΨΘ-Ν6Ω

Συνημμένα αρχεία

Κοσκολού Αντωνία

All stories by:Κοσκολού Αντωνία
Μετάβαση στο περιεχόμενο