• 24 Νοεμβρίου, 2011

Προμήθεια Δικτυακού Συστήματος Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας

Προμήθεια Δικτυακού Συστήματος Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας

Προμήθεια Δικτυακού Συστήματος Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Πληροφορικής του Νοσοκομείου μας που έχει ως εξής:
Για τις ανάγκες του Νοσοκομείου αιτούμαστε την προμήθεια Δικτυακού Συστήματος λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας. Η προμήθεια θεωρείται άκρως αναγκαία καθώς θα
διασφαλίζει τα υπηρεσιακά αρχεία/δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα σε προσωπικούς Η/Υ στελεχών του Νοσοκομείου (πχ. Αποφάσεις ΔΣ, ισολογισμούς,
απολογισμούς, Οργανισμός Νοσοκομείου, κ.α.) σε περίπτωση βλάβης. Επίσης θα επιτρέπει την άμεση επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος εργασίας. Εκτιμώμενο κόστος περ. 3.000,-€
Τη συζήτηση που επακολούθησε.

45ΨΠ4690ΒΒ-Ε5Γ-signed

Μετάβαση στο περιεχόμενο