• 13 Δεκεμβρίου, 2011

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ.Σ. 164 /21-11-2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Για τα Τ.Ε.Π του Νοσοκομείου

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ.Σ. 164 /21-11-2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Για τα Τ.Ε.Π του Νοσοκομείου

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ.Σ. 164 /21-11-2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Για τα Τ.Ε.Π του Νοσοκομείου 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε την ακύρωση της αριθμ. Δ.Σ. 164 /21-11-2011  Διακήρυξης του Γ. Ν. Άρτας για την προμήθεια & Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού σύμφωνα με την αριθμ. 32 / 0712-2008 (Θέμα 9ο ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο