Εγκύκλιοι

old

Εγκύκλιος για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Εγκύκλιος για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

ΒΛΒΠΘ-ΖΓ0 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΚΑΝΤΙΝΕΣ-signed 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΒΛΒΠΘ-ΖΓ0 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΚΑΝΤΙΝΕΣ-signed

Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

ΒΛΒΠΘ-ΖΓ0 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΚΑΝΤΙΝΕΣ-signed

Συνημμένα αρχεία

Εγκυκλιος-ΒΕΝΜΘ-ΡΟΥ-περιπτερα-ψιλικα 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Εγκυκλιος-ΒΕΝΜΘ-ΡΟΥ-περιπτερα-ψιλικα

«Παρέχονται οδηγίες για τις Επιχειρήσεις Λιανικής διάθεσης τροφίμων (Περίπτερα-Ψιλικά) της Υ.Δ. με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π /οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις».

Εγκυκλιος-ΒΕΝΜΘ-ΡΟΥ-περιπτερα-ψιλικα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑ ΒΕ54Θ-ΓΜΣ-signed 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑ ΒΕ54Θ-ΓΜΣ-signed

Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει της εορταστικής περιόδου τoυ Πάσχα και της έναρξης της τουριστικής-καλοκαιρινής περιόδου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑΒΕ54Θ-ΓΜΣ-signed

Συνημμένα αρχεία

ΒΕΝΓΘ-2ΛΧ- Εγκύκλιος μυοκτ εντομ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΒΕΝΓΘ-2ΛΧ- Εγκύκλιος μυοκτ εντομ

Υπενθύμιση εφαρμογής εγκυκλίου αναφορικά με το πρόγραμμα εντομοκτονιών και μυοκτονιών σε Νοσοκομεία και Προνοιακά Ιδρύματα της χώρας

ΒΕΝΓΘ-2ΛΧ-εγκυκλιος μυοκτ εντομ

Συνημμένα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο