Διευκρινήσεις για το άρθρο 19 (σελίδα 29) υπό τον τίτλο του διαγωνισμού για αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Διευκρινήσεις για το άρθρο 19 (σελίδα 29) υπό τον τίτλο του διαγωνισμού για αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Διευκρινήσεις για το άρθρο 19 (σελίδα 29) υπό τον τίτλο του διαγωνισμού για αναλώσιμου υγειονομικού υλικού 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

<< Διευκρινήσεις για το άρθρο 19 (σελίδα 29) υπό τον τίτλο << ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ >> του δημόσιου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για
την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Διαφόρου με αριθμ. Διακήρυξης Δ. Σ. /9/2012>>, σε εφαρμογή του αριθμ. πρωτ. 758/31-01-2012 εγγράφου της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και του Ν. 3918/2011.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Διακ. Υγειονομικού ΓΙΑ ΟΡΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ

Μπόκος Γιώργος

All stories by:Μπόκος Γιώργος
Μετάβαση στο περιεχόμενο