ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ.189/ 2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ.189/ 2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ.189/ 2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ.189/ 2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2011 – Χ.Τ

Συνημμένα αρχεία

Αραβαντινού Ρεγγίνα

All stories by:Αραβαντινού Ρεγγίνα
Μετάβαση στο περιεχόμενο