• 3 Ιανουαρίου, 2012

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Σ./188/2011

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Σ./188/2011

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Σ./188/2011 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Δημοσίευση ακύρωσης διακήρυξης Δ.Σ./188/2011, Αναρτητέα στο Διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΒΟΝ14690ΒΒ-Υ7Ν.

διαβιβαστικό εφημερίδες

Μετάβαση στο περιεχόμενο