ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. /. 184 ./2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. /. 184 ./2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. /. 184 ./2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Μπαρτζώκα Σπυριδούλα

All stories by:Μπαρτζώκα Σπυριδούλα
Μετάβαση στο περιεχόμενο