• 14 Δεκεμβρίου, 2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 179/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 179/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 179/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 € με Φ.Π.Α. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 179/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ179 ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟΥΣ 2011

Μετάβαση στο περιεχόμενο