• 20 Δεκεμβρίου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 147 /2019ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓια την προμήθεια «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ » , (CPV: 24111900-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 147 /2019ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓια την προμήθεια «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ » , (CPV: 24111900-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 147 /2019ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓια την προμήθεια «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ » , (CPV: 24111900-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο