• 2 Φεβρουαρίου, 2012

Αριθμ. Δ.Σ /18 /2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ)

Αριθμ. Δ.Σ /18 /2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ)

Αριθμ. Δ.Σ /18 /2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ /18 /2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ- Χ.Τ. – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο