• 13 Δεκεμβρίου, 2011

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ.Σ. 162 /17-11-2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Για τα Τ.Ε.Π του Νοσοκομείου

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ.Σ. 162 /17-11-2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Για τα Τ.Ε.Π του Νοσοκομείου

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ.Σ. 162 /17-11-2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Για τα Τ.Ε.Π του Νοσοκομείου 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ.Σ. 162 /17-11-2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Για τα Τ.Ε.Π του Νοσοκομείου, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 64.200,00 € συμπερ. Φ.Π.Α. 

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε την ακύρωση της αριθμ. Δ.Σ. 162 /12-11-2011 Διακήρυξης του Γ. Ν. Άρτας για την προμήθεια & Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού σύμφωνα με την αριθμ. 12 / 30-05-2008 (Θέμα 9ο ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο