• 19 Αυγούστου, 2010

1η Εγκύκλιος καπνός

1η Εγκύκλιος καπνός

1η Εγκύκλιος καπνός 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Εφαρμογή Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση Ε.Σ.Υ.και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα Κεφ. Ζ΄περί μέτρων ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, τροποποίηση των Νόμων 3730/2008 και 3370/2005.

1η εγκυκλιος καπνος

Μετάβαση στο περιεχόμενο