• 30 Ιουλίου, 2008

Εγκύκλιος -αδειοδότηση εγκαταστασεων φυτικής παραγωγής του αγροτικης αναπτυξης

Εγκύκλιος -αδειοδότηση εγκαταστασεων φυτικής παραγωγής του αγροτικης αναπτυξης

Εγκύκλιος -αδειοδότηση εγκαταστασεων φυτικής παραγωγής του αγροτικης αναπτυξης 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων μεταποίησης φυτικών προϊόντων.

Εγκύκλιος -αδειοδότηση εγκαταστασεων φυτικής παραγωγής του αγροτικης αναπτυξης

Μετάβαση στο περιεχόμενο