3η Εγκύκλιος καπνός

3η Εγκύκλιος καπνός

3η Εγκύκλιος καπνός 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Αποστολή της ΚΥΑ «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπομένων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010(ΦΕΚ129/τΑ/3-8-2010).  

3η Εγκύκλιος καπνός

Συνημμένα αρχεία

Κοσκολού Αντωνία

All stories by:Κοσκολού Αντωνία
Μετάβαση στο περιεχόμενο