• 27 Αυγούστου, 2010

3η Εγκύκλιος καπνός

3η Εγκύκλιος καπνός

3η Εγκύκλιος καπνός 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Αποστολή της ΚΥΑ «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπομένων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010(ΦΕΚ129/τΑ/3-8-2010).  

3η Εγκύκλιος καπνός

Μετάβαση στο περιεχόμενο