• 11 Νοεμβρίου, 2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΓια την Τεχνική Υποστήριξη των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης Formula 2.000 (CPV 50421000-2), (τεμ. 6), της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Άρτας (εργασία και ανταλλακτικά) χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΓια την Τεχνική Υποστήριξη των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης Formula 2.000 (CPV 50421000-2), (τεμ. 6), της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Άρτας (εργασία και ανταλλακτικά) χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΓια την Τεχνική Υποστήριξη των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης Formula 2.000 (CPV 50421000-2), (τεμ. 6), της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Άρτας (εργασία και ανταλλακτικά) χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο