• 15 Νοεμβρίου, 2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την Συντήρηση και Επισκευή του Ψηφιακού Ακτινολογικού Μηχανήματος DR-2T του Ακτινολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Άρτας χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών (CPV 50421000-2)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την Συντήρηση και Επισκευή του Ψηφιακού Ακτινολογικού Μηχανήματος DR-2T του Ακτινολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Άρτας χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών (CPV 50421000-2)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την Συντήρηση και Επισκευή του Ψηφιακού Ακτινολογικού Μηχανήματος DR-2T του Ακτινολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Άρτας χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών (CPV 50421000-2) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο