• 22 Νοεμβρίου, 2016

ΣΥΝ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ: 1) ΤΟΥ ΣΥΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤ. ISO 9001:2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝ.ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ προϋπολογισμού 1.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ ΚΑΙ 2)ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ HACCP ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ

ΣΥΝ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ: 1) ΤΟΥ ΣΥΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤ. ISO 9001:2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝ.ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ προϋπολογισμού 1.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ ΚΑΙ 2)ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ HACCP ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ

ΣΥΝ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ: 1) ΤΟΥ ΣΥΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤ. ISO 9001:2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝ.ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ προϋπολογισμού 1.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ ΚΑΙ 2)ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ HACCP ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο