ΣΑΕΚ

Η ΝΟΣ.ΣΧΟΛΗ του Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ λειτουργεί από το 1989.
Από το 1989 έως το 2000 λειτούργησε ως ΜΤΕΝΣ,ΠΔ 84/1989(ΦΕΚ38/1989τ.Α’ ).
Από το 2000 έως το 2007 λειτούργησε ως ΤΕΕ Α’ ΚΥΚΛΟΥ ΒΟΗΘ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. Υ7β/οικ.4289/2000(ΦΕΚ.1492/2000 τ.Β’).
Από το 2007 έως το 2015 λειτούργησε ως ΕΠΑΣ Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. Υ7β/γ.π.οικ.49151/2007 (ΦΕΚ.676/2007 τ. Β’).
Από το 2015 έως και το 2023 λειτούργησε ως Δ.Ι.Ε.Κ. Ν.4186/2013, ΑΡΘΡΟ 17 ΠΑΡ.5 (ΦΕΚ 193 τ’.Α).

Από τον Ιανουάριο 2024 λειτουργεί ως Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ). σύμφωνα με το Ν.5082/2024  (ΦΕΚ 9/19-1-24 τ.Α).

Η ειδικότητα έχει τίτλο ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ και ανήκει στην ομάδα προσανατολισμού “ΥΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ”.
Ανήκει στο ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ και ακολουθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ΣΑΕΚ του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Σκοπός του ΣΑΕΚ είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης που απευθύνεται σε ενήλικες πολίτες.

Οι απόφοιτοι ΓΕΝ. ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ να έχουν λάβει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε ότι αφορά τις βασικές νοσηλευτικές πράξεις, οι οποίες μαζί με το πρακτικό μέρος της κατάρτισής του τον καθιστούν ικανό να παρέχει νοσηλευτική φροντίδα σε ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στη ΣΑΕΚ λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (BEK) και δύναται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο ΕΟΠΠΕΠ και οδηγούν στην απόκτηση βεβαίωσης Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5.

Στη ΣΑΕΚ δίνεται έμφαση στα εξής:

  • Στη διδασκαλία με βάση τις αρχές της εκπαίδευσης των ενηλίκων.
  • Στη στελέχωση του εκπαιδευτικού προσωπικού από επαγγελματίες υγείας με υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων με εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων.
  • Στην εξοικείωση των καταρτιζομένων με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας στο χώρο της Υγείας από πλαίσια των εργαστηριακών μαθημάτων και της πρακτικής άσκησης.

Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΑΕΚ είναι δωρεάν

Η επιλογή των καταρτιζομένων στη ΣΑΕΚ δύναται να διενεργείται με τις ακόλουθες διαδικασίες:

α) Με τη συμπλήρωση παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου των
τελειόφοιτων και των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων,

β) με την υποβολή αίτησης επιλογής στη ΣΑΕΚ κάθε Σεπτέμβριο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πέτρου Γαρουφαλιά 9 ΑΡΤΑ
Τ.Κ.: 47100
ΤΗΛ: 2681028344
Email: diek.artas@gmail.com

Μετάβαση στο περιεχόμενο