• 8 Μαρτίου, 2024

Επικοινωνία: Παράγοντες που τη Διευκολύνουν και που την Δυσχεραίνουν

Επικοινωνία: Παράγοντες που τη Διευκολύνουν και που την Δυσχεραίνουν

Επικοινωνία: Παράγοντες που τη Διευκολύνουν και που την Δυσχεραίνουν 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Από το «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν.ΑΡΤΑΣ» το στέλεχος του προγράμματος υπηρεσιών πρόληψης, Κωστούλα Μαρία, Ψυχολόγος ΕΣΠΑ, πραγματοποίησε στις 03/11/2023 και στις 10/11/2023 το πρόγραμμα «Επικοινωνία: Παράγοντες που τη Διευκολύνουν και που την Δυσχεραίνουν» στους σπουδαστές του Α΄ και Γ΄ τμήματος του Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτικής του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας .

(ΠΡΑΞΗ «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Υποέργο 2 «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης» Με κωδικό ΟΠΣ 5041870).

Για την προετοιμασία και την υλοποίηση της δράσης υπήρξε συνεργασία με το στέλεχος του Κ.Π.Ν. Άρτας, κα Φλώρου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο