ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΧΑΡΤΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Α. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΣΕ ΡΟΛΟ, Β. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. /99/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΧΑΡΤΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Α. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΣΕ ΡΟΛΟ, Β. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. /99/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΧΑΡΤΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Α. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΣΕ ΡΟΛΟ, Β. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. /99/2014 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Μπόκος Γιώργος

All stories by:Μπόκος Γιώργος
Μετάβαση στο περιεχόμενο