• 17 Μαρτίου, 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών Διανομής γευμάτων σε νοσηλευόμενους του Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ» (CPV 55521200-0) για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, προϋπολογισμού 35.596,58€ συμπ. ΦΠΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών Διανομής γευμάτων σε νοσηλευόμενους του Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ» (CPV 55521200-0) για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, προϋπολογισμού 35.596,58€ συμπ. ΦΠΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών Διανομής γευμάτων σε νοσηλευόμενους του Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ» (CPV 55521200-0) για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, προϋπολογισμού 35.596,58€ συμπ. ΦΠΑ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο