• 17 Μαΐου, 2024

Λήξη 2ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ » (CPV:33152000-0)» ΚΩΔ.ΔΙΑΒ.:2024DIAB28301, για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.

Λήξη 2ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ » (CPV:33152000-0)» ΚΩΔ.ΔΙΑΒ.:2024DIAB28301, για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.

Λήξη 2ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ » (CPV:33152000-0)» ΚΩΔ.ΔΙΑΒ.:2024DIAB28301, για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο