Λήξη 2ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΗΘΜΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ» (ΦΙΛΤΡΑ ΤΗΣ ΜΤΝ), CPV:33181200-4 με κωδικό 23DIAB000026803για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

Λήξη 2ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΗΘΜΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ» (ΦΙΛΤΡΑ ΤΗΣ ΜΤΝ), CPV:33181200-4 με κωδικό 23DIAB000026803για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

Λήξη 2ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΗΘΜΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ» (ΦΙΛΤΡΑ ΤΗΣ ΜΤΝ), CPV:33181200-4 με κωδικό 23DIAB000026803για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσατσαρώνη Μαρία

All stories by:Τσατσαρώνη Μαρία
Μετάβαση στο περιεχόμενο