• 6 Οκτωβρίου, 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡΗΧΟ LOGIC 5 EXPERT TOY ΟΙΚΟΥ G.E. HELTHCARE ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ, 7L MODEL:2302648 ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡΗΧΟ LOGIC 5 EXPERT TOY ΟΙΚΟΥ G.E. HELTHCARE ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ, 7L MODEL:2302648 ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡΗΧΟ LOGIC 5 EXPERT TOY ΟΙΚΟΥ G.E. HELTHCARE ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ, 7L MODEL:2302648 ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ . 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο