ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α)ΔΥΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝΒ)ΔΥΟ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝΓ)ΔΥΟ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α)ΔΥΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝΒ)ΔΥΟ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝΓ)ΔΥΟ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α)ΔΥΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝΒ)ΔΥΟ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝΓ)ΔΥΟ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο