• 16 Οκτωβρίου, 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 155/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 155/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 155/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο