ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 155/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 155/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 155/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο