• 18 Μαρτίου, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ THN ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 (ΕΞΙ) ΜΗΝΩΝ ΤOY ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ DR-2T ΜΕ S/N:1745-44 TOY KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ITAL RAY ,ΠΟΥ ΒΡΙΣΚETAI ΣΤO AKTINOΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΙΟ,ΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ THN ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 (ΕΞΙ) ΜΗΝΩΝ ΤOY ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ DR-2T ΜΕ S/N:1745-44 TOY KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ITAL RAY ,ΠΟΥ ΒΡΙΣΚETAI ΣΤO AKTINOΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΙΟ,ΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ THN ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 (ΕΞΙ) ΜΗΝΩΝ ΤOY ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ DR-2T ΜΕ S/N:1745-44 TOY KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ITAL RAY ,ΠΟΥ ΒΡΙΣΚETAI ΣΤO AKTINOΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΙΟ,ΤΟΥ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο