ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ROTOFIX 32 ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ) ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ROTOFIX 32 ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ) ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ROTOFIX 32 ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ) ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο