ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (N 4782/2021) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “για την προμήθεια : ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΙΖΕΛ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) (CPV 09134200-9) )για την μετακίνηση των ασθενοφόρων που παραχωρήθηκαν από το ΕΚΑΒ για τις δευτερογενείς διακομιδές του Γ.Ν. Άρτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (N 4782/2021) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “για την προμήθεια : ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΙΖΕΛ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) (CPV 09134200-9) )για την μετακίνηση των ασθενοφόρων που παραχωρήθηκαν από το ΕΚΑΒ για τις δευτερογενείς διακομιδές του Γ.Ν. Άρτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (N 4782/2021) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “για την προμήθεια : ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΙΖΕΛ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) (CPV 09134200-9) )για την μετακίνηση των ασθενοφόρων που παραχωρήθηκαν από το ΕΚΑΒ για τις δευτερογενείς διακομιδές του Γ.Ν. Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο