ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (N 4782/2021) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΕΝΟΣ (1) ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, CPV:33195000-3 ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (N 4782/2021) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΕΝΟΣ (1) ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, CPV:33195000-3 ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (N 4782/2021) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΕΝΟΣ (1) ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, CPV:33195000-3 ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ” 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Read Previous
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 7/2024 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια «Εφαρμογών Ιατρικού – Νοσηλευτικού Φακέλου και την διασύνδεση τους με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα καθώς και με το ΚΕΤΕΚΝΥ» για την επέκταση και ολοκλήρωση του Πληροφοριακού Συστήματος του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, CPV:72416000-9, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 142.600,00€ συμπερ. ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους
Read Next
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (N 4782/2021) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “για την προμήθεια : ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΙΖΕΛ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) (CPV 09134200-9) )για την μετακίνηση των ασθενοφόρων που παραχωρήθηκαν από το ΕΚΑΒ για τις δευτερογενείς διακομιδές του Γ.Ν. Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο