• 21 Ιουλίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ isupplies (Ν 4782/2021)ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΓΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ isupplies (Ν 4782/2021)ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΓΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ isupplies (Ν 4782/2021)ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΓΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο