Προσλήψεις – Διορισμοί

old

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δυο (2) ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών ή ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δυο (2) ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών ή ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας για την κάλυψη των αναγκών του και για την εύρυθμη λειτουργία του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δυο (2) ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών ή ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, υπό καθεστώς έκδοσης από αυτόν δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Οι μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται σε 1.254,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, των ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών κρατήσεων, για την πρόσληψη εργαζομένου κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων με ειδικότητα Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων και σε 1.460,37ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, των ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών κρατήσεων για την πρόσληψη  εργαζομένου κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Βιοϊατρικών Επιστημών με ειδικότητα Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και η εργασία που θα παρέχει είναι σύμφωνα με τις ανάγκες και το πρόγραμμα του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Νοσοκομείου.

Δείτε το συνημμένο έγγραφο Prosklhsh_Ekdilosis_Endiaferontos

Συνημμένα αρχεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες ιατρούς ειδικότητας κατηγορίας/κλάδου ΠΕ ειδικότητας Αναισθησιολογίας, σε συνεργασία με το ΓΝ Άρτας, με καθεστώς έκδοσης από αυτόν δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τη σύναψη σύμβασης μόνο για την κάλυψη κενών, ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας, έως 31/12/2022.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

Προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Προκηρύσσουμε για πλήρωση τις παρακάτω θέσεις του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ήτοι:

 • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ ) για το Τ.Ε.Π. στο βαθμό του Επιμελητή Β΄.
 • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Β΄.
 • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Νεφρολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Β΄.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

      ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Για λεπτομέρειες δείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα.

ΨΖ5Α4690ΒΒ-ΣΨΖ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Προκήρυξη Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Προκήρυξη Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προκηρύσσουμε για πλήρωση τις παρακάτω θέσεις του κλάδου ιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ήτοι:

 • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής στο βαθμό του Επιμελητή Β΄.
 • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Β΄.
 • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Νεφρολογίας ή Χειρουργικής (για τη Μ.Ε.Θ) στο βαθμό του Επιμελητή Β΄.
 • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Β ΄.

Ψ4ΡΕ4690ΒΒ-Κ8Ω ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Προκηρύσσουμε για πλήρωση τις παρακάτω θέσεις του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ήτοι:

 • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ακτινολογίας στο βαθμό του Διευθυντή
 • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ακτινολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Α΄
 • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ψυχιατρικής στο βαθμό του Επιμελητή Β΄
 • Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Α΄
 • Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-
 • Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας (για την Μ.Ε.Θ) στο βαθμό του Επιμελητή Α΄
 • Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Α΄
 • Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Νεφρολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Α΄
 • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Α΄
 • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής στο βαθμό του Επιμελητή Β΄

Για λεπτομέρειες σχετικά με την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δείτε το συνημμένο έγγραφο.

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο