Προσλήψεις – Διορισμοί

old

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

Προκηρύσσουμε για πλήρωση τις παρακάτω επί θητεία θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, ήτοι:

  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ακτινολογίας στο βαθμό του Διευθυντή.
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής στο βαθμό του Επιμελητή Α΄.
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής στο βαθμό του Επιμελητή Β΄.
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Β΄.
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Β΄.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6ΛΦΒ4690ΒΒ-Ζ5Β 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6ΛΦΒ4690ΒΒ-Ζ5Β

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων

Από το Υπουργείο Υγείας, απευθύνεται Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων στις ακόλουθες Υγειονομικές Περιφέρειες και στα Νοσοκομεία αυτών:

Δείτε το συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα αρχεία

Προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το  Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Προκηρύσσουμε για πλήρωση τις παρακάτω επί θητεία θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, ήτοι:

  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ακτινολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Α΄.
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) στο βαθμό του Επιμελητή Β ΄.

Αναλυτικά δείτε το συνημμένο αρχείο της προκήρυξης :

ΨΔΗΨ4690ΒΒ-Ε1Φ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο