• 16 Ιανουαρίου, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 2/2024 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ: ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ, (CPV 15612500-6, CPV :15812000-3, CPV: 15321000-4, CPV :15551000-5, CPV:15511000-3, CPV :03142500-3, CPV :15896000-5, CPV: 15897000-2, CPV: 03221200-8, CPV: 15411110-6, CPV :15119000-5 CPV: 15112130-6) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % , ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΆΡΤΑΣ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 400.516,36€ ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΓΙ Α ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 2/2024 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ: ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ, (CPV 15612500-6, CPV :15812000-3, CPV: 15321000-4, CPV :15551000-5, CPV:15511000-3, CPV :03142500-3, CPV :15896000-5, CPV: 15897000-2, CPV: 03221200-8, CPV: 15411110-6, CPV :15119000-5 CPV: 15112130-6) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % , ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΆΡΤΑΣ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 400.516,36€ ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΓΙ Α ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 2/2024 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ: ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ, (CPV 15612500-6, CPV :15812000-3, CPV: 15321000-4, CPV :15551000-5, CPV:15511000-3, CPV :03142500-3, CPV :15896000-5, CPV: 15897000-2, CPV: 03221200-8, CPV: 15411110-6, CPV :15119000-5 CPV: 15112130-6) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % , ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΆΡΤΑΣ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 400.516,36€ ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΓΙ Α ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο