• 1 Οκτωβρίου, 2018

Πίνακας επιτυχόντων στο ΔΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτών

Πίνακας επιτυχόντων στο ΔΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτών

Πίνακας επιτυχόντων στο ΔΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτών 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

                                                                               Αρτα: 01-10-2018

                                                                                            Αρ.πρωτ:76

ΔΙΕΚ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν.ΆΡΤΑΣ                                             

MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

ΑΑ

ΜΟΡΙΑ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  1

1

27.500

228 /  05.09.2018

ΒΝΤ

2

24.900

19   /  14.09.2018

ΒΝΤ

3

24.100

   2  /  05.09.2018

ΒΝΤ

4

23.200

 13  /  12.09.2018

ΒΝΤ

   5

23.100

216 /  03.09.2018

ΒΝΤ

6

21.900

 17  /  14.09.2018

ΒΝΤ

7

20.200

190 /  19.07.2018

ΒΝΤ

8

19.100

227 /  05.09.2018

ΒΝΤ

9

19.000

    3  / 06.09.2018

ΒΝΤ

10

18.700

  20  / 14.09.2018

ΒΝΤ

11

18.500

201 /  02.08.2018

ΒΝΤ

12

17.400

  16 /  14.09.2018

ΒΝΤ

13

17.200

  18 /  14.09.2018

ΒΝΤ

14

16.700

203 /  02.08.2018

ΒΝΤ

15

16.100

187 /  05.07.2018

ΒΝΤ

16

12.800

212 /  23.08.2018

ΒΝΤ

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις εντός τριών ημερών στη γραμματεία του ΔΙΕΚ , τα οριστικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα Διαύγεια

 

                                                                              Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΚ                                                   

                                                                           

                                                                                           Σιαμαντά Ελένη

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο