• 1 Οκτωβρίου, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 85 /2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για Υπηρεσίες Προστασίας από ακτινοβολία (Ακτινοπροστασία),(CPV:90721600-3) του Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 85 /2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για Υπηρεσίες Προστασίας από ακτινοβολία (Ακτινοπροστασία),(CPV:90721600-3) του Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 85 /2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για Υπηρεσίες Προστασίας από ακτινοβολία (Ακτινοπροστασία),(CPV:90721600-3) του Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο