• 31 Ιανουαρίου, 2013

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Νοσηλευτικό Προσωπικό 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Πλακούτση Φωφώ Προϊσταμένη μαία
Σχίζα Βικτωρία

Μαία

Ντούσκου Γεωργία

Μαία

Σαλαώρα Παναγιώτα

Μαία

Δήμου Βασιλική  Μαία
Τάτση Βασιλική Μαία
Μπούτικου Γενοβέφα Μαία
Καγκαρά Ιωάννα

Μαία

Βλάχος Κωνσταντίνος Μαιευτής
Γιαγιάκου Χριστίνα Μαία
   
Σαραντάρη Αρτεμησία Ασκούμενη μαία
Βαδιβούλη Πηνελόπη Νοσηλεύτρια
Μανιφάβα Χαρίκλεια Νοσηλεύτρια
Μήλιου Βαρβάρα Νοσηλεύτρια
Λουκά Χαρίκλεια Νοσηλεύτρια
Σκαλτσώνη Ιωάννα Νοσηλεύτρια
Χήρα Αγαθή Νοσηλεύτρια
Μετάβαση στο περιεχόμενο