Προσωπικό Κλινικής

Ιατρικό Προσωπικό 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ιατρικό Προσωπικό

Μητσέλος Βασίλειος

Διευθυντής

Κονής Κυριάκος

Επιμελητής Α’

Λυκούδη Άννα

Επιμελήτρια Β’

Αγγέλης Δημήτριος

Ειδικευόμενος

Θώμου Γερασιμούλα

Ειδικευόμενη 

Βοηθητικό Προσωπικό 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Βοηθητικό Προσωπικό

Τσότσου Κυπριανή

Βοηθός θαλάμου 

Νοσηλευτικό Προσωπικό 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Πλακούτση Φωφώ Προϊσταμένη μαία
Σχίζα Βικτωρία

Μαία

Ντούσκου Γεωργία

Μαία

Σαλαώρα Παναγιώτα

Μαία

Δήμου Βασιλική  Μαία
Τάτση Βασιλική Μαία
Μπούτικου Γενοβέφα Μαία
Καγκαρά Ιωάννα

Μαία

Βλάχος Κωνσταντίνος Μαιευτής
Γιαγιάκου Χριστίνα Μαία
   
Σαραντάρη Αρτεμησία Ασκούμενη μαία
Βαδιβούλη Πηνελόπη Νοσηλεύτρια
Μανιφάβα Χαρίκλεια Νοσηλεύτρια
Μήλιου Βαρβάρα Νοσηλεύτρια
Λουκά Χαρίκλεια Νοσηλεύτρια
Σκαλτσώνη Ιωάννα Νοσηλεύτρια
Χήρα Αγαθή Νοσηλεύτρια
Μετάβαση στο περιεχόμενο